COOKIE POLICY
Cookies zijn essentieel voor het optimaliseren van onze website. Cookies helpen ons om algemene gebruiksstatistieken op te slaan en zij slaan andere informatie op die ons in staat stelt om features zoals de vergelijkingstool te laten functioneren. De Cookies slaan GEEN persoonlijke data op die u kunnen identificeren. Meer info over cookies vindt u op onze Privacy Policy-pagina

Ford Autoverzekering

Ford Autoverzekering

Ford Autoverzekering is gecommercialiseerd door FCE Bank, agent van Ethias NV
Uw Ford-verdeler treedt op als klantenaanbrenger van Ford Autoverzekering.


Uw Ford Autoverzekering stelt u zelf samen, op maat van uw Ford en uw behoeften. Kies uit onze uitgebreide waarborgen.


Waarborgen


1. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Autoverzekering)

Deze verplichte basiswaarborg verzekert:

Wat?

De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig

Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Er is geen vrijstelling. De dekking is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot 100.000.000,00.

Prijs?

De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.

Promo?

Ford Autoverzekering biedt 1 jaar gratis BA bij afsluiten van een Volledig Omnium. Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Tourneo Custom, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze:

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing.
De 1 jaar gratis BA autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Uitgesloten?

 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig
 • De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde
 • De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen,..)


> Algemene voorwaarden - Nieuwe voertuigen
> Algemene voorwaarden - Gebruikte voertuigen
> Algemene voorwaarden - Business

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.


2. Omnium

Een optie met verschillende formules

Mini Omnium

Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. Uitgesloten zijn de eigen schade aan uw voertuig, diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.

Volledige Omnium

Voor de volledige omnium heeft u de keuze tussen de Standaard formule met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouden en de Optimum formule met 0% vrijstelling en 24 maanden herwaardering.


STANDAARDOPTIMUM
Bij herstelling door Ford erkende carrosserieVrijstelling van 3%
voor de waarborgen eigen schade en natuurkrachten.
Geen vrijstelling
in glasbreuk
Geen vrijstelling
voor herstellingen van meer dan € 150 eigen schade
Bij totaal verliesVrijstelling 3% van de verzekerde waarde
(bij wederaankoop nieuw Ford voertuig bij een officiële Ford verdeler)
Geen vrijstelling
(bij wederaankoop nieuw Ford voertuig bij een officiële Ford verdeler)
Bij diefstalVrijstelling van € 250
(bij wederaankoop nieuw Ford voertuig bij een officiële Ford verdeler)
Geen vrijstelling
(bij wederaankoop nieuw Ford voertuig bij een officiële Ford verdeler)
Bij totaal verlies / diefstalGeen waardeverlies
Uw Ford behoudt 2 jaar lang zijn aankoopwaarde*
Geen waardeverlies
Uw Ford behoudt 2 jaar lang zijn aankoopwaarde*
Bij totaal verlies / diefstalGeen herwaardering24 maanden herwaardering
Bij wederaankoop van een nieuwe Ford bij een officiële Ford verdeler, wordt de waarde opgewaardeerd met 0.25% per maand.

*De opgesomde voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe voertuigen en wanneer de herstelling uitgevoerd wordt bij een door Ethias erkende Ford hersteller of wanneer bij totaal verlies opnieuw een Ford wordt aangekocht bij een door Ford erkende garage. De aankoopwaarde wordt gedefinieerd als de cataloguswaarde bij de eerste inschrijving vermeerderd met de waarde van de aanwezige toebehoren en opties, zonder BTW. De verkregen waarde wordt verminderd met een gemiddelde korting die vastgelegd is op 6%. In de Optimum formule betaalt u geen vrijstelling bij herstellingen van meer dan € 150.

Uitgesloten zijn diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.


> Algemene voorwaarden - Nieuwe voertuigen
> Algemene voorwaarden - Gebruikte voertuigen
> Algemene voorwaarden - Business

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.


3. Bestuurdersverzekering

Een onmisbare optie

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

 • De geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie-en prothesekosten;
 • De esthetische schade
 • De economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid
 • De hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid

Indien de bestuurder overleden is:

 • De terugbetaling van de begrafeniskosten
 • De economische en morele schade van de rechtverkrijgenden

Wie?

De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Tot 1.000.000 euro zonder vrijstelling.

Uitgesloten?

 • Dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1.5 gram op het moment van het schadegeval
 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden
 • Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval
 • Niet-overeenstemming van het voertuig met de reglementering op de technische controle

Deze uitsluitingen zijn eveneens van toepassing op de waarborgen Mini Omnium en Omnium (in het kader van de gevolgschade).


4. Rechtsbijstand

De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen

Wat?

Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening. De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen.

De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogenheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

Juridische procedures : 25.000 euro per schadegeval

Onvermogendheid van derden : 6.200 euro met 250 euro vrijstelling

Verzekerd voertuig?

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Waar?

Belgie en alle landen op de groene kaart

Uitgesloten?

Boeten en minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie zijn nooit ten laste van Ford autoverzekering

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit, Belgisch bijkantoor van FCE Bank plc (verbonden agent voor Ethias nv), Central Office, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3AR, geregistreerd onder het nummer 772784 en ingeschreven bij Financial Conduct Authority onder het nummer 204469.  Ford Credit, a division of FCE Bank plc treedt op als agent voor Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden.


De algemene voorwaarden kan u hier downloaden:

> Algemene voorwaarden - Nieuwe voertuigen
> Algemene voorwaarden - Gebruikte voertuigen
> Algemene voorwaarden - Business

Gelieve ook de pre-contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.


Klachten?

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:

Ethias - Dienst 2260
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
fax 011/28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be

Ombudsman Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
fax 02 547 59 75 of info@ombudsman.as

FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten)
Congresstraat 12 -14, 1000 Brussel
fax 02 220 54 96 of conduct@fsma.be


Voordelen Ford Autoverzekering

Ford Autoverzekering biedt u een bijzonder volledige dekking tegen een aantrekkelijke premie.

 • Voor de veiligste chauffeurs: geen premie-verhoging na ongeval
  Wanneer u als een veilige chauffeur de laagste graad in de bonus-malusschaal (-2) bereikt hebt, wordt uw BA premie na het eerste ongeval in fout niet verhoogd.
 • 5% eco-korting wanneer u weinig rijdt
  Wanneer u minder dan 10.000 km per jaar aflegt, krijgt u 5% korting op uw totale premie.
 • Aantrekkelijke kortingen voor jonge bestuurders
  Wanneer u als jongere slaagt in een cursus defensief rijden, hebt u recht op 15% korting op de premies 'burgerlijke aansprakelijkheid' en 'stoffelijke' schade in de volledige omnium. Deze korting wordt jaarlijks toegepast tot de leeftijd van 29 jaar en Bonus Malus > 6.

Ford Autoverzekering biedt u ook een geruststellende service!

 • 24 uur op 24 bijstand in België
 • Gratis takelen van uw Ford na een ongeval in België
 • Gratis vervangwagen gedurende de herstelling van uw wagen. Bij een totaalverliesverklaring, mag u rekenen op een vervangwagen gedurende 6 dagen
 • Garantie op de herstellingen
 • Rechtstreekse betaling van de herstellingen zodat u zelf niets hoeft te financieren.

Nog meer troeven van de Ford Autoverzekering:

 • Uw Ford behoudt 2 jaar lang zijn aankoopwaarde
  U verliest niet op de verzekerde waarde van uw nieuwe Ford na diefstal of een ongeval met totaal verlies binnen de eerste 24 maanden*.
 • Uw accessoires gratis verzekerd
  De accessoires die na levering geplaatst werden door een officiële Ford verdeler, zijn gratis verzekerd tot € 750.
 • Gratis maandelijkse betaling
  Bij Ford Autoverzekering kunt u uw premie maandelijks per domiciliëring betalen. Andere verzekeraars rekenen daar vaak kosten voor aan. Wij niet!

Bijkomende voordelen van de Ford Optimum Omnium:

 • 24 maanden herwaardering : exclusief bij Ford Autoverzekering!
  Om de eventuele prijsstijging van uw nieuwe Ford bij een totaal verlies te compenseren zal een extra vergoeding uitgekeerd worden wat kan oplopen tot 6% van de verzekerde waarde.
 • Geen vrijstelling
  Met de Optimum-formule bent u 100% gerust: u betaalt 0% vrijstelling wanneer u na glasbreuk of een ongeval uw wagen laat herstellen*. Er wordt ook geen vrijstelling toegepast wanneer u na totaal verlies of diefstal opnieuw een Ford koopt bij een officiële Ford verdeler.

* De opgesomde voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe voertuigen en wanneer de herstelling uitgevoerd wordt bij een door Ethias erkende Ford hersteller of wanneer bij totaal verlies opnieuw een Ford wordt aangekocht bij een door Ford erkende garage. De aankoopwaarde wordt gedefinieerd als de cataloguswaarde bij de eerste inschrijving vermeerderd met de waarde van de aanwezige toebehoren en opties, zonder BTW. De verkregen waarde wordt verminderd met een gemiddelde korting die vastgelegd is op 6%. In de Optimum formule betaalt u geen vrijstelling bij herstellingen van meer dan € 150.


Aanbiedingen Ford Autoverzekering


Aanbieding voor wagens MINDER DAN 12 MAANDEN OUD:

GRATIS 1 JAAR BA AUTOVERZEKERING bij het afsluiten van een Omnium!

Bel ons op 011/28.28.86 voor een vrijblijvende offerte!

U kunt genieten van dit aanbod als u een particulier bent en onlangs een Ford personenvoertuig heeft gekocht dat maximum 12 maanden oud is. U dient een volledige Omnium af te sluiten via Ford Autoverzekering.*


Aanbieding voor wagens MEER DAN 12 MAANDEN OUD:

Ook voor wagens van meer dan 12 maanden biedt Ford Autoverzekering u een optimale prijs-kwaliteitsverhouding, met een aantrekkelijke premie en tal van voordelen die u meer dekking bieden dan bij de meeste andere maatschappijen.

Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in en u zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden. Snel en gemakkelijk.


Meer weten over de mogelijkheden, formules en de service van Ford Autoverzekering? Contacteer onze specialisten op 011/28.28.86 voor een premieberekening of een vrijblijvende offerte.


* Bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Tourneo Custom, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden, en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze:

 • maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • in de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van de Ford Autoverzekering blijven eveneens van toepassing.

De 1 jaar gratis BA Ford Autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Nieuws